Nismo je dobro čuvali mi!
Cvetae 01 S

Photo: Wikipedia

U kristalnom grobu Snežana spi...

(Aleksandru Davidoviču Topolskom)

U kristalnom grobu Snežana spi.

Mali patuljci u gorkim suzama.

Od nezaboravka venčić na glavi,

Nezaboravak na grudima.


Žalostan — gavran sedi na dubu.

Snežana spi u kristalnom grobu.


Plače patuljk u smešnoj kapici,

Jeca:„ Nismo je dobro čuvali mi!”

On belu lentu gužva u ručici

Mali patuljak najdraži.


Srednji — žalostan svira u trubu.

Snežana spi u kristalnom grobu.


Stariji uz grob stoji satima,

I čeka hoće li se osmehnuti.

Snežana spava s vencem u vlasima,

Snežana neće oživeti.


Žalostan — gavran sedi na dubu.

Snežana spi u kristalnom grobu.

*Prevela Violeta Bjelogrlić

Oceni 5