Za Vaska Popu
Arive 10 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Umanjenje razdaljine

                                za Vaska Popu

Uselismo se eto u stan prostran

I jedva jedno drugo naći
Umijemo po praznini –
Moja stara i ja

Sa terasa puca pogled
Na Luško polje
U zavjetrini

Naprežem se
Da za svaki slučaj
Vidim gdje je i naše groblje –

Da znam pokajan kolko će se
Marni napatit ljudi

Kad me
Po nevremenu ili zvijezdi
Do tamo na rukama budu nosili

O, blago meni –
Bliže smo mu nego što smo bili

(2021)

Oceni 5