Kratki film subotom: My Loneliness Is Killing Me
Affe 01 S

Photo: IMDb

Usamljenost kao poreklo samoće

Reč "usamljenost" u engleskom jeziku nije postojala sve do početka XIX veka, a zbog toga što su zajednice pre toga bile usko povezane, te verovale da je neko uzvišeno biće konstantno prisutno u njihovim životima. Tako su verovali da nikada nisu zaista sami, a što uglavnom nije slučaj kada je moderan čovek u pitanju.

Ironija je u tome što savremena ljudska bića imaju više prostora za potragu za sobom, te odgovarajućim društvom, pa se u mnogim zemljama govori o slobodi izražavanja, i mogućnosti da se pojedinac/ka bez osećaja sramote i griže savesti poveže sa zajednicama kojima pripada na ovaj ili onaj način. Tako je intimnost, ili bar ono što se smatra intimnošću, bliža nego ikada pre, pa je tu iza ćoška, udaljena od nas samo jedan klik. Uprkos tome čovek je usamljeniji nego ikada pre.

Ako se u tu jednačinu uključi i različitost pojedinca u odnosu na većinu, onda se usamljenost uvećava proporcionalno onome koliko se taj neko razlikuje. Kratki film „My Loneliness Is Killing Me“ bavi se upravo tim problemom, a u kontekstu LGBTIQ zajednice u Velikoj Britaniji. Režirao ga je Tim Courtney, koji je kreirao emotivnu poruku koja je jaka kao da se dobija intravenozno, te govori o problemima koje moderni autori često izbegavaju, a zbog toga što nisu dovoljno „kul“.

Film prati mladog i vibrantnog Elliota, koji je centar svake zabave, ali se iza šminke i glitera krije želja za seksualnom i najobičnijom ljudskom povezanošću. I onda upoznaje Jacka: samouverenog, autovanog i…oženjenog. I tu se postavlja pitanje o tome šta je uopšte povezanost, a šta potreba za konekcijom, te da li je svaka želji da se upozna onaj drugi samo maskirana potreba za seksom, te osećaj privlačnosti u odnosu na biće koje nam u datom trenutku telesno odgovara. Ova šesnaestominutna drama je reakcija na to pitanje, ali i na mnoge druge filmove o LGBTIQ zajednici koji u stvari nisu o gej ili kvir kulturi, već ili o stereotipima ili o nastojanju da se drugačije uklopi u heteronormativne okvire.

Oceni 5