Surađuj, samo se ne žali
Inss1

Photo: Milan Živanović/XXZ

Uspavanka za mačku

Minnow, idi spavati i sanjati,

Sklopi svoje divne velike oči;
Oko kreveta tvog Događaji pripremaju
Najugodnije iznenađenje.

Draga Minnow, prestani se mrštiti,
Surađuj, samo se ne žali,
Utopljeno nijedno mače neće biti
u Marksističkoj Državi.

Radost i Ljubav, obje će tvoje biti,
Minnow, samo bez zlovolje.
Sretni dani uskoro stižu da zadovolje –
Spavaj i pusti ih neka dođu...

Oceni 5