Znate li, nedarovite njuške uboge
Done65

Photo: thequeerfrontier

Vama

Vi - što doživljavate toliko orgija,

i kadu, i topli klozet imate,
stidite li se kad predloge za Georgija[1]
mirno, sa novinskih stranica čitate?

Znate li, nedarovite njuške uboge,
što u glavi držite samo jela sliku –
možda je, baš sad, bomba odsjekla noge
Petrovu, hrabrom poručniku.

A kad bi on, odveden u klanja,
video sad, ranjen, vaša lica umilna
kako sa njuškama umazanim od ždranja
pohotno recitujete Sjeverjanjina!

Vama, ženskarima i gurmanima,
ne bih dao ni dobra ni spasa
Radije bih u baru... redom svima
nudio sokove od ananasa.

*Prevod Božo Bulatović

[1] Georgijevski krst - jedno od najviših ratnih odlikovanja za pokazanu hrabrost u carskoj Rusiji.

Oceni 5