Odlomak iz poeme Nemenikuće
Aabra 07 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Varoš kao svako đubre, prokleto mesto rođenja

4.

Ovo su Nemenikuće u magli prljavog dana prokleto
mesto rođenja
Varoš kao svako đubre
 
Ona me na prozoru čeka i maše mi rukom da priđem  
Ona mi klima glavom i tako mi divno šapuće tako me  
divno moli 

Ona me zove da dođem
 
Ja prolazim kao da sanjam i ne znam za bezbrojna  
vrata
Ne znam za ključeve od krvi i teške svirepe šipke
Ne znam da stepeni vode do nekih čudnih kvaka
Na kojima se ruke smrznu kao grkljani malih reka
 
Ona me zove da dođem a nikako neću da shvatim
Da se baš tu gde stojim ivicom trotoara
Uzdiže zid od voska od meke providne gume i bujne
klizave trave
Nikako neću da čujem da se baš tu gde pada  
Ogromna staklena stena po kojoj se gušteri ližu
Da se baš tu gde se lome rumene veštaške alge
I lažno grumenje soli
Spuštena gvozdena ploča pred kojom stoji senka
Pred kojom leži blato pred kojom skičim pseto
Gde je nestala ona?
 
Ona me čeka u sobi gde su sve slike na zidu
Duge grabulje od kreča
Gde su sve stvari na podu trošne peščane lađe
Beli sunđeri od krede i mrtve smrznute mačke
Ona mi klima glavom i tako mi divno šapuće tako me
divno moli   
 
Ona me zove da dođem  
Ja prolazim kao da padam u duboki ponor od lišća
I čudim se zašto mi ruke ne gore haljinu njenu
Zašto na ovom telu niču te rogate magle
Mreže od smrvljene kiše i nasipi gnjile zemlje
 
Ona me zove da dođem a nikako neću da shvatim
Da se baš tu gde plamte krvavi plastovi mesa
Proganjaju vetrovi pusti i crne bezdušne vode
Prostiru muljave zamke i mokri čaršavi polja
Pred kojima ležim slama pred kojima gazim pena
Gde je nestala ona?
 
Ona me na ulici čeka gde prolaze koprive noći
Gde se četkama od pruća otvaraju alke bunara
Gde leže kraj kuća od laka tamni pampuri od kose
Sasušeni jarboli šuma i mrtvi kreveti vulkana
Ona mi klima glavom ona me zove da dođem

Ja prolazim kao da padam kroz redove od mekog
stakla
 
Kroz pamučne izloge od inja i čudne zidove od maka
A nikako neću da shvatim nikako neću da čujem
Da se baš tu gde se tope plameni mačevi šina
Pečati poraznih snova i besni zaleti hajke
Sustižu bivolska stada i trula kosmata jata
Pred kojima visim kao lika pred kojima stojim kao
sveća
 
Pred kojima pijem sve kade  
Gde je nestala ona
 
Svakog se dana grozno zalepe za moje telo
Zalepe za moja usta puna plesnjive čađi
Zalepe za moje čelo puno plesnjive čađi
Zalepa za moja pluća puna plesnjive čađi  
Zalepe za moju gušu punu plesnjive čađi
Zalepe za moje čelo
Zalepe za moja bedra
Zalepe za moje ruke
Zalepe za moje uši
Zalepe za moje sise
Zalepe za moja bedra
Zalepa za moje noge
Zalepe za moje oči
Zalepe za moja usta
Leševi prastare zemlje

To su gliste napojene žvalom i mastilom crknutog ježa

Repovi nemani morske što luče otrovnu spermu

To su balavi vlaknavi mravi ceđeni kroz levak zore

I sisaljke puževa što cepte u mekom kandilu trave

Zalepe za moja usta

Zalepe za moja usta

Oceni 5