Đorđe Kadijević, kratki film
Kadije1

Photo: IMDb

Veliki i mali

Učesnici: Jehudi Menjuhin, Milka Stojanović, kafanska pevačica, seoski violinista.

Režija: Đorđe Kadijević.

Proizvedeno 1970/71

Posle održanog koncerta u Domu sindikata, veliki violonista Jehudi Menjuhin govori o svojoj Stradivarius violini i vrednosti koju ona ima za njega i o svetu muzike u kojem živi. U jednoj drumskoj kafani pored Šapca, operska diva Milka Stojanović razgovara sa pevačicom narodnih mesama, pričaju o svojim poslovima, sličnostima i razlikama. Za kraju, jedan romski violinista iz sela Grošnice, ponosno govori o svojoj violini, koju je nasledio od dede, na kojoj sada on svira, a čuva je za svoje potomke. Svi junaci ovog filma govore o ljubavi prema profesiji, o ozbiljnosti i odgovornosti prema profesiji, o strasti prema muzici, o radosti koju im pruža život koji su izabrali.

Oceni 5