Idioti uobraženo preplaviše ulice
Firr 04 S

Photo: Raymond Depardon

Vesela pesma

Niko na svetu ne veruje u čudesa

A svakoga dana hiljadu čuda

Pred očima našim puca:

Kuće jedu automobile, obične ljude i ministre

Zastave lažu suncu

Idioti uobraženo preplaviše ulice

Prodajući rog za sveću

Kretenstvo za genijalnost

Na banderama krvava reka teče

U vizijama čudesnih ljudi sa dušama.

Bez krovova lutaju po svetovima

Mnogo gladnih kerova

Novih pesnika.

Svila ulicama šumi i parfemi noseve draže

Pevajte kanali, klozeti i blatnjave ulice

O mirisu našeg vremena

Neka se vesele oni, koji se toliko žaloste

Još nije poharan ceo glob

Na račun buržova

Ostaće ponešto i nama

Kojima će teški automobili biti brze

Kuće i ognjišta

Po ulicama teći će benzin

U parkovima cvetaće bombe.

Kako lirski osećam budućnost

Kad se palate preokrenu na krovove

A cipele naše koračaće tada po kaldrmi lobanja

Naših savremenih mudraca i berzanskih svirača

Na tamburini milijona

Naših kukavnih milijona,

Krvavih milijona.

Oceni 5