Alex G: No Bitterness


Alex Giannascoli veruje u životinjsku moć i auto-tune, a mi mu se u tome pridružujemo - sve je izvesnije da nije čovek taj koji će spasiti čovečanstvo. Uživajte.