Arca: Anoche


Alejandro Ghersi, Arca, nas je još u svoja prva dva singla upoznao/la sa svojim egzotičnim glasovnim mogućnostima, te sa namerom da ne ćuti o problemima izolacije i diskriminacije. "Anoche" je pored toga i čisto uživanje.