Austra: Future politics


Novi album "Future politics" donosi i novi zvuk. Uz ideju da je "lično političko" Austra nam nudi male utopije sastavljene od ideala napravljenih po meri čoveka