Björk: Utopia


"Sa jedanaest je snimila folk ploču. Niko još nije znao šta je iza, ali čuli su glas. On je uvek imao taj ton beskrajnog poverenja i tu boju malina u snegu".