Black Pumas: Oct 33


Black Pumas su postali poznati kada su u januaru 2020. dobili Grammy u grupi u kojoj su se takmičila nova lica na muzičkoj sceni, a u to vreme ih je ugostio i Colors Show. Poslušajte i uživajte.