Duval Timothy: Fall Again


Pijanista i pevač Duval Timothy objavio je novi album pod naslovom "Help". Kao što sam naslov kaže, u pitanju je priručnik za pomoć sebi i drugima, a kroz numere koje istražuju veze među nama. Uživajte.