EMA: I Wanna Destroy


EMA se osvrće na proces urbane transformacije koji dobro oslikava i ono što se dešava u modernom čoveku, te u njoj samoj.