FaceSoul: Grow


Ponovo je vreme za Colors šou, a ovoga puta slušamo FaceSoul i pesmu "Grow", te gledamo nastup iz jula 2021. godine. Uživajte.