Feist: Century


"Century" je stvar sa poslednjeg albuma Leslie Feist, "Pleasure". Pogledajte šta se dešava kad se pleše sa sopstvenom dvojnicom, i počujte poslednje stihove kojima nas u kosmos šalje Jarvis Cocker.