Florence + The Machine: Lover To Lover


Svaki dan je savršen dan za Florence + The Machine, a posebno za pesmu " Lover To Lover," koja diskutuje o međuljudskim, posebno ljubavnim, odnosima, i kaže: " There's no salvation for me now/No space among the clouds/And I've feel that I'm heading down/But that's alright," te u prvi plan stavlja slobodu (dobrovoljnu ili prinudnu), kako u odnosu na društvo, tako i u odnosu na pojedince sa kojima se dolazi u kontakt...