Florence + The Machine: Shake It Out


Svaki dan je savršen dan za Florence + The Machine, a posebno za pesmu "Shake It Out ," koja diskutuje o životu i ljudskim stanjima uopšte, i kaže: "And every demon wants his pound of flesh/ But I like to keep some things to myself/ I like to keep my issues strong/ It's always darkest before the dawn..."