Goldfrapp: Systemagic


Spot za “Systemagic” sadrži tela, položaje i pokrete. U centru pažnje su plesači koji učestvuju u nečemu što liči na religijski obred, a situaciju je režirala Alison Goldfrapp