Halsey: Lilith


"If I Can't Have Love, I Want Power feministički je album, ali ne na pop način. On ne posjeduje onaj slavljenički duh ženske emancipacije koji tri takta poslije ponovno ovisi o muškoj validaciji, niti postfeminističko glorificiranje seksipilnog tijela". (Andrea Jović)