Hole: Doll Parts


Ms. Love, kao frontmenka grupe Hole, je devojka sa najvećim delom kolača. One plastične lutke su uvek tuđa briga