ionnalee: Samartian


Samartian je vizija koja opisuje odnos novog prema starim bogovima. ionnalee o svojoj religiji ne govori, ionnalee o svojoj religiji peva.