Jeshi: Coffee


Ponovo za Colors šou, a ovoga puta slušamo Jeshija i pesmu "Coffee", te gledamo nastup iz jula 2022. godine. Uživajte.