Jessie Ware: Free Yourself


Jessie Ware je sinonim za dobar pop, a pesma "Free Yourself" - dokument o ljubavi i drugim emocijama - to sasvim dobro dokazuje. Uživajte.