Juno Reactor: God Is God


Kada se Juno Reactor preplete sa "Bojom nara" Sergeia Parajanova dobija se vizija koja nam je ovih dana bliža nego ikada pre. Uživajte.