Kara Jackson: Dickhead Blues


Kara Jackson se podsmeva sebičnim ljubavnicima, pa je i naslov albuma u tom duhu: “Dickhead Blues”. Duhovito, sjajno. Uživajte.