Little Dragon: Where You Belong


"Where You Belong" je onaj ljubazni eho koji dođe posle euforije. Uz čujni uticaj muzike iz osamdesetih godina prošlog veka, Little Dragon vas usmerava tamo gde pripadate. Uživajte.