Lous and the Yakuza: Bon Acteur


Ponovo je vreme za Colors šou, a ovoga puta slušamo Lous and the Yakuza i pesmu "Bon Acteur", te gledamo nastup iz juna 2020. godine. Uživajte.