Loyal Lobos: Everlasting


Everlasting je ambiciozan album, peva se na dva jezika, te se prenose dragocena iskustva, između ostalog i to kako je biti imigrant u Sjedinjenim Američkim Državama. Uživajte.