Lucrecia Dalt: No era sólida


Kolumbijska muzičarka Lucrecia Dalt rado eksperimentiše, te iz njenih pesama izbijaju neki drugi svetovi. Ni bolji ni gori od ovog. Uživajte.