Marie Davidson: Work It


Novi album Marie Davidson - "Working Class Woman," dobio je početnu notu sa singlom “So Right,” koji uz pomoć industrijskog šuma, te ljutitih synth vibracija, podražava atmosferu klaustrofobičnih klubova, ali sa kritičke distance, u kojima je Davidson i sazrela. Ništa manje zanimljiva je i "Work It". Uživajte.