Neon Indian: Toyota Man


Za mnoge imigrante američki san je jednostavan - sanjaju da postanu Amerikanci. To zna i Alan Palomo koji kao Neon Indian peva i o tome. Uživajte.