Savages: Adore


Ljubavne pesme su za Savages drugačije zverke od, na primer, ljubavnih pesama Pola Makartnija. Razočarenje, anksioznost, iščekivanje su sastavni deo njihovih kompozicija, kao uostalom i života