Soma Sema: Artificial Heart


Soma Sema tvrdi da je od organskog srca bolje ono veštačko, a uz određeni ritam i vokal to ima smisla.