Son Lux: Plans We Made


Album "Tomorrows I" je upravo onaj materijal zahvaljujući kojem Son Lux posle niza različitih pokušaja prelazi na sledeći nivo, a "Plans We Made" je jedna od ključnih tačaka u okviru tog napretka. Uživajte.