Σtella: Samba (Official Video)


Σtella je okean od glitera, letnja noć i potreba za jednakošću, Σtella je i glad koja može da se utoli samo pesmom "Samba". Uživajte!