Talia Goddess: Everybody Loves a Winner


Ponovo je vreme za Colors šou, a ovoga puta slušamo Taliu Goddess i pesmu "Everybody Loves a Winner", te gledamo nastup iz septembra 2020. godine. Uživajte.