The Beatles: Help!


U doba izolacije potrebni su nam i stari idoli, pa slušamo The Beatles i pesmu "Help!" koja bi mogla da postane i neka vrsta karantinske himne. Uživajte.