The Japanese House: Something Has to Change


Stihovi „And it's the same thing/ You're repeating yourself“ ukazuju na to da nešto mora da se menja, i da je svaka promena neophodna da bi se raslo, a bend The Japanese House nam objašnjava i šta. Uživajte.