The Weather Station: Robber


Pesma počinje polako, čuju se samo udaraljke, a onda kreće sve brže, dok se ne pretvori u obećanje da je sve dobro i onda kad nije dobro. Uživajte.