TR/ST: Colossal


"Colossal" se razlikuje od prethodne “Unbleached”, koju članovi benda opisuju kao "odu pacovima koji trče na tavanu", ali zajedno ipak čine savršenu najavu za predstojeći album – „The Destroyer“…