Warhaus: Shadowplay


Warhaus je umetnički alter ego i solo projekat Maartena Devolderea, koji zajedno sa Jinte Deprezom predvodi belgijski rock band Balthazar. Video za "Shadowplay“ je vrlo svež. Uživajte.