Idiotima za smeh
Rose 01 S

Photo: C.F. Trangmar

Vislava Šimborska: Izmišljam svet

Izmišljam svet, drugo izdanje,

drugo, dopunjeno izdanje,

idiotima za smeh,

melanholicima za plakanje,

ćelavima za češalj,

psima za cipele.

 

Evo i poglavlja:

Govor Životinja i Bilja,

a uz svaku vrstu

odgovarajući rečnik.

Čak obično dobar dan

pomenuto uz ribu,

tebe, ribu i sve ostale

okrepiće u životu.

 

Ta odavno slućena,

improvizacija šume

iznenada na javi reči ispoljena!

Ta epika sova!

Ti aforizmi ježa sastavljani dok smo uvereni,

da samo lenčari i leškari!

Vreme (drugo poglavlje)ima prava na mešanje

u sve, u dobro i zlo.

Ipak – onaj što planine drobi,

okeane pomera i

prisustvuje kruženju zvezda,

ni najmanju vlast neće imati

nad ljubavnicima, jer su suviše nagi,

suviše zagrljeni, nakostrešenih

duša, poput vrapca na ramenu.

 

Starost je samo pouka

u životu bandita.

Ah, dakle, svi su mladi!

Patnja (treće poglavlje)

ne vređa telo.

Smrt,

dolazi dok spavaš.

 

I sanjaćeš,

da je disanje krajnje izlišno,

dar je tišina bez daha,

a muzika dobra,

majušan si kao iskra

i gasneš u taktu.

 

Samo takva je smrt. Veći bol

osećaš držeći ružu u ruci

i veći užas

videći da je latica pala na zemlju.

 

Samo takav je svet. Samo tako

se živi. I samo tako umire.

Sve ostalo – je kao Bah

na trenutak sviran

na pili.

*Preveli s poljskog Petar Vujičić i Biserka Rajčić

Oceni 5