Pucaj u srca, u čela, u oči
Kow 01 S

Photo: imgur.com

Vitomir Nikolić: Istočni vestern

Pjesma je uvijek pri ruci
kao revolver o pojasu,
pa kad ti dojadi - samo povuci
i tuci, pravo u masu.

Pucaj u srca, u čela, u oči,
i ne poštedi nikoga živog,
a kad sve središ, pažljivo zakoči
i kreni polako u krčmu — na pivo.

Oceni 5