Dobro je: pošte rade, nema rata

Photo: Tish Murtha

Vitomir Vito Nikolić: Mir

Čudna me ponekad želja hvata,

da kupim razglednicu i napišem:

"Dobro je: pošte rade, nema rata..."

I ništa više.

Oceni 5