Pročitah novih usta poruku
Fisha 04 S

Photo: Etsy

Vladimir Majakovski: Da l’ biste mogli

Izbacivši iz čaše boju,

namazah sliku radnog dana;

na pihtijnom pokazah loju

kose obraze okeana.

Na limene ribe krljušti durnoj

pročitah novih usta poruku.

A vi,

Da l‘ biste mogli nokturno

izvesti

na flauti-oluku?

Oceni 5