Velika priča
Pokris 05 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Voli ih sve

Mašina je završila skeniranje i odredila o kojoj se supermoći radi.

„Kaže“, rekao je tehničar“, „Da ste panromantični“.

„Šta to znači?“

„Ljubav za vas nije ograničena rodom ili polom“.

„Hm. Zar nije tako sa svima?“

„Nije“.

„A koja je vaša supermoć?“

„Ja mogu da zviždim“.

„Kul!“

Ili u originalu:

The machine scanned you and analysed what superpower you had.

"It says," the technician said, "you are panromantic."

"What does that mean?"

"Who you can love is not limited by gender or sex."

"Huh. Can't everyone?"

"No."

"Huh. What's your superpower?"

"I can whistle."

"Cool!"

Oceni 5