Know your herstory
Mascul 01 S

Photo: Richard Hamilton

Zagrljeni kroz coming out

Ljudska bića nisu jedno-dimenzionalna. Ako mislite da na jednoj strani imate gay, a na drugoj strejt ljude, poričete jednu komplikovanu realnost: da između ova dva pola postoji čitav spektar drugih. Ako izglasate zakon koji dozvoljava poslodavcu da otpusti zaposlenog samo zbog homoseksualnog ponašanja, gde tačno povlačite liniju? Da li je to pored ljudi koji su imali jedno ili dva heteroseksualna iskustva do sada? Ili možda kod onih koji su imali jedno ili dva homoseksualna iskustva do sada? Gde tačno na toj liniji neko postaje građanin drugog reda? Unutar LGBTQ zajednice postoji jednako mnogo kretena i divnih ljudi, demokrata i republikanaca, atletičara i kraljica, i bilo čega drugog što možete da zamislite, kao što ih ima u čitavoj ljudskoj rasi. Kutije ne opisuju bilo šta što vidimo, niti bilo koga koga znamo, niti ono što jesmo. Kada upoznamo ljudska bića u svoj njihovoj različitosti, teže nam je da poreknemo njihovu ljudskost.

 

Oceni 5