Jednakost za sve
Brak 04 S

Photo: Tumblr

Zakon o istopolnim partnerstvima na proleće u Skupštini

Peticija za usvajanje Zakona o građanskom partnerstvu se pojavila u septembru 2020. godine i u njoj se tražilo:

Da zajednica istopolnih partnera/ki bude prepoznata i priznata zakonom

Da se na istopolne partnere/ke primenjuju propisi o podeli imovine ako ta zajednica prestane da postoji

Da istopolni partner/ka može da nasledi svog partnera/partnerku pod istim uslovima kao i bračni drug

Da istopolni partner/ka ima pravo nasleđivanja penzije u slučaju smrti partnera/ke

Da se istopolni partnerima/kama se omogući uživanje prava na zaštitu od nasilja u porodici

Da u slučaju bolesti jednog partnera drugi partner ima pravo da bude obavešten o njegovoj bolesti, toku lečenja i drugim činjenicama koje se tiču zdravstvenog stanja

Da istopolni partner/ka ima pravo da učestvuje u donošenju odluka u pogledu izbora medicinskog tretmana za svog partnera/ku

Da istopolni partneri/ke mogu jedni druge posetiti u zatvoru

Da istopolni partner/ka ima pravo da preuzme telo svog/je partnera/ke i sahrani ga/je

Da li zbog ovog poteza, ili zbog toga što je jednakost prirodno došla na red, o Zakonu o istopolnim partnerstvima bi trebalo da se raspravlja već na proleće. Govoreći o tome, ministarka Čomić je rekla da je pre svega potrebno napraviti političku volju da taj propis bude antidiskiminacioni i ljudskopravaški, i da veruje da bi nacrt tog zakona mogao da bude spreman do prolećnog zasedanja Narodne skupštine.

"Mi duboko verujemo da je takav propis neophodan, i da treba da razumemo da ono što su evropske vrednosti, vrednosti tolerancije i ljudskih prava takav propis podrazumevaju (...) Teško mi je da procenim tačno rok, ali mislim da bi to bilo spremno pre prolećnog zasedanja Skupštine 2021. Moralo bi biti", rekla je ministarka.

Oceni 4